“Beim Transport der Kameraausrüstung konnte Condor sein Know-how in Sachen komplexe Transporte ausspielen: Die Abwicklung aller Zollformalitäten lag beim Team von Condor.”

چگونه میتوان از بالاترین نقطه کوه در سیبری شرقی فیلم برداری کرد

وایت ماز

 

متیاس و هون هولدار به همراه متیاس مایر این افراد قادر به فیلم برداری در سیبری شرقی بوده اند و به موقعیتی دست پیدا کردند که پیشتر توسط کسی انجام نشده بود  آنها از ناهموار ترین مسیر یخچالی” گرا پبدا” باید عبور میکردند

 

و حمل و نقل  آن یک چالش بزرگ بوده است که توسط شرکت کندر انجام شده است و حال پرسش این است که چگونه این عمل انجام شده است .شرکت جوهانس آیتز ممولر و موریس سنتاگ و عکاس جوناس بلوم این سفر را انجام دادند که 52 دقیقه به طول انجامید .به علت موقعیت جغرافیایی بسیار سخت ,عبور از این منطقه بسیار مشکل و پیچیده بوده است

از سمت شمال کوه بیش از 60 درجه کاملا  پوشیده از یخ و در سمت جنوبی شیبهای تند و در آن منطقه دمای هوا منفی 50 درجه بوده است نزدیکترین ایستگاه هلیکوپتر 1300 کیلومتر دورتر میباشد و نزدیکترین مسیر آسفالتی عبور ومرور بیش از 300  کیلومتر دورتر است . یخچالهای” گرا پروبدا” متعلق به قسمت شمالی سیبری در کشور روسیه می باشد.

تهیه کارنت آ .ت .آ. برای حمل و نقل تجهیزات فیلم برداری چالش بسیار بزرگی بوده است

وارد و صادر کردن تجهیزات فیلم برداری می بایست به روسیه فرستاده شود که همه آرتیکل ها باید به صورت جداگانه وزن شود با مشخصات دقیق به همراه شماره های گمرکی و عکس های مربوطه شامل 81 بخش و68 کیلو گرم در 49 قسمت  که مجموعا د ر11 صفحه کاتولوگ کارنت آ ت آ جمع آوری شده بود.

 

وارد شدن کالاهای مورد نظر به مسکو کار بسیار پیچیده ای است زیرا از سوی مسئولان گمرک در کشور مربوطه تمام آداب رسوم گمرکی با بررسی بسیار دقیقی صورت میگیرد تا بتوان به صورت مجدد کالاهای مورد نظر را به کشورهای مبدا بازگرداند.

 

کندر توانست با موفقیت از تخصص خود در امر ترنسپورتهای پیچیده بهره بگیرد و این پروژه سنگین را به بهترین نحو ممکن انجام دهد.